προϊόντα Υπηρεσίες Νέα υποστήριξη Σχετικά με εμάς

Οι ειδικοί σε δομικά υλικά

Η Société Raymond Barakeh SAL, μέλος του ομίλου Barakeh Holding SAL, παράγει και παραδίδει αφρÏŽδες σκυρÏŒδεμα αφρÏŽδες υλικÏŒ, μηχανήματα, υδατοστεγούς και οικοδομικά υλικά σε πελάτες σε ÏŒλο τον κÏŒσμο απÏŒ το 1964.

Είμαστε γνωστοί ως εμπειρογνÏŽμονες οικοδομικÏŽν υλικÏŽν σε κάθε σημαντική αγορά, απÏŒ τη μÏŒνωση μέχρι τη στεγάνωση, το κτίριο και τα χρÏŽματα.

Το 1964 ο Raymond Barakeh ίδρυσε μια εταιρεία στη ΒηρυτÏŒ. Δούλεψε σκληρά στην αυλή του σπιτιού του παραγωγού αφρού του παππού και του παππού του. Ταξίδεψε σε ÏŒλο τον κÏŒσμο που πωλούσε το προÏŠÏŒν του με το εμπορικÏŒ σήμα "Isolite", απÏŒ την Αμερική, στην ΕυρÏŽπη, στην Αφρική και τις Αραβικές ΧÏŽρες.

Το 1978, η Raymond Barakeh & Co., μια οικογενειακή επιχείρηση, ιδρύθηκε στην πÏŒλη Bauchrieh - Industral, στα προάστια της Βηρυτού, έχοντας τη δραστηριÏŒτητα της Βιομηχανίας.

Το 1987 η εταιρεία αναδιαρθρÏŽθηκε σε εταιρεία χαρτοφυλακίου: Barakeh Holding Company SAL, η οποία έχει συμμετοχές σε εμπορικές, βιομηχανικές ... εταιρείες.

Η Société Raymond Barakeh SAL είναι το βιομηχανικÏŒ μέρος της ομάδας. Τα κύρια προÏŠÏŒντα της είναι η μÏŒνωση, η αδιαβροχοποίηση, τα χρÏŽματα, τα προσμείγματα, οι οδοντÏŽσεις και τα πλαστικά.

ΕκτÏŒς απÏŒ τη βιομηχανική δραστηριÏŒτητά του, ο ÏŒμιλος διατηρεί συμφωνίες μοναδικÏŽν οργανισμÏŽν και διανομής πολλÏŽν εταιρειÏŽν και προÏŠÏŒντων.
 

Read more


Subscribe to our Newsletter

8AM-5PM EET (Mon-Fri)
Powered by Sahabeeh